Palvelut

Toteutan tietoturvaan ja tietosuojaan liittyviä koulutuksia, kehittämistehtäviä ja muita palveluita pk-yrityksille.

Teen näitä sivutoimisesti. Päivätöissä toimin tietoturvapäällikkönä ja tietosuoja-asiantuntijana. Toteutan siis vastaavia asioita käytännössä myös omassa arjessani.

Esimerkkejä tarjonnasta:

Tietoturvapäällikön tietoturvakartoitus

Oletko miettinyt, miten oma tietoturvapäällikkö lähtisi kehittämään organisaationne tietoturvaa?

Tietoturvapäällikön tietoturvakartoituksesta saatte näkemyksen siitä, mitkä asiat ovat hyvin ja mitä voisi kehittää juuri teidän organisaatiossanne. Tarkastelen organisaationne tietoturvaa kokonaisuutena, tietoturvapäällikön silmin. Ei jäädä jumiin yksittäisiin teknisiin riskeihin, vaan muodostetaan kokonaiskuva.

Tietoturvakartoitus tuo konkreettista tietoa johtamisen ja tekemisen tueksi!

Tietoturvakoulutus työntekijöille

Päivitetäänkö koko tiimin tietoturvaosaaminen kerralla?

Tietoturvakoulutus on hyvä keino lisätä työntekijöiden tietoturvatietoisuutta ja -osaamista. Pidän tärkeänä, että koulutukset ovat mielenkiintoisia ja koulutuksissa keskitytään työntekijän arjen kannalta olennaisiin tietoturva-asioihin. Koulutukset eivät siis todellakaan ole pelkkää virusvaroittelua ja salasanan merkkimäärän ihmettelyä.

Tietoturvakoulutukseni ovat saaneet positiivista palautetta käytännönläheisyydestä.

Tietoturvapäällikkö palveluna

Tarvitsetko apukäsiä tietoturva- tai tietosuojatyöhön?

Tietoturvan tehtäväkenttä on laaja ja tekemistä on paljon. Tietoturvapäälliköstä on hyötyä esimerkiksi seuraavissa tehtäväkokonaisuuksissa:

  • Riskien tunnistaminen ja hallinta, riskityöpajat
  • Tietosuojan vaikutustenarviointi, DPIA
  • Tietoturvaohjeiden ja muiden dokumenttien toteuttaminen
  • Muut projektiluontoiset tietoturvan ja tietosuojan kehittämistehtävät

Ota yhteyttä, niin selvitetään, miten voin auttaa.

Takuu

Palveluillani on 100% tyytyväisyystakuu: jos palvelusta ei ollut organisaatiollesi mitään hyötyä, ja perustelet sen minulle fiksusti, niin en lähetä laskua laisinkaan.

Toimi näin:

Lähetä minulle viesti. Saat minut parhaiten kiinni sähköpostilla tai LinkedInin kautta.

Soitan tai viestitän sinulle takaisin mahdollisimman pian. Kokoustetaan tarvittaessa lisää etäpalaverissa tai sovitaan tapaaminen.

Matti Laakso, etunimi.sukunimi @ gmail.com