Tietosuojaseloste

Henkilötietolaissa (523/1999) sekä tietoyhteiskuntakaaressa (917/2014) edellytetään suojaamaan verkkopalveluiden käyttäjien yksityisyyttä sekä informoimaan käyttäjiä heidän tietojensa käsittelystä esimerkiksi tietosuojaselosteessa.

Tässä tietosuojaselosteessa on tietoa seuraavista aihealueista:

 • Mitä tietoja vierailijoista kerätään?
 • Tietojen keräämisen tarkoitus ja keinot.
 • Kerättyjen tietojen tallennus ja käsittely.
 • Huomioita yhteisöliitännäisistä (Facebook, Twitter, Google).
 • Kävijäseuranta ja sen estäminen.
 • Evästeet
 • Kommentointi sivustolla.

Tämä Tietojesiturvaksi.fi –sivuston tietosuojaseloste on päivitetty viimeksi 1.6.2017. Tarvittaessa voit ottaa yhteyttä sivuston ylläpitoon tätä selostetta koskevissa asioissa.

Muokkaus 1.6.2017: Tässä selosteessa mainittu tilastointisovellus on kytketty pois päältä 1.6.2017. Tietosuojaselosteen tekstejä ei ole vielä päivitetty näiltä osin. Sivusto kerää siis vähemmän tietoja, kuin selosteessa on kerrottu.

Sivuston vierailijoista kerättävät tiedot

Ohessa on kuvattuna millaisia tietoja käyttäjästä kerätään, kun hän vierailee tällä sivustolla.

Henkilötiedot
Sivuston käyttö ei edellytä rekisteröitymistä tai henkilötietojen antamista.
Vierailija voi halutessaan kommentoida sivustolla julkaistuja uutisia ja artikkeleita. Kommentointi on mahdollista anonyymisti sekä henkilötiedoin. Katso kohta ”Kommentointi”.

Käyttäytymistiedot
Sivujen vierailijoista kerätään automaattisesti seuraavat tilastolliset tiedot:

 • Mistä sivustolle on tultu: hakukoneesta, toiselta sivulta linkin kautta, suoralla osoitteella.
 • Millä hakusanalla, jos hakukone sen paljastaa.
 • Vierailun ajankohta, kesto, mitä sivuja on luettu, kuinka paljon ja kuinka kauan.
 • Nettiselaimen tiedot: mikä selain, versionumero, kieliasetukset, selaimen lisäosat.
 • Päätelaitteen tiedot: mobiililaite vai työasema, näytön resoluutio, käyttöjärjestelmä.

IP-osoite
Jokaisella internetiin kytketyllä laitteella on ns. IP-osoite, joka on esimerkiksi muotoa 22.33.44.55. Sen avulla tietoliikennettä pystytään ohjaamaan oikein eri laitteiden välillä.

Käyttäjän päätelaitteen IP-osoitteesta voi suuntaa antavasti päätellä mistä maasta päätelaite yrittää ottaa yhteyttä www-palveluun. Sivustolla käytössä oleva tilastointisovellus hyödyntää tätä tietoa tilastoiden tekemisessä. Tilastointisovellus ei kerää koko IP-osoitetta. Lue asiasta tarkemmin kohdasta ”Tilastointisovellus ja kävijäseuranta”.

Tietoyhteiskuntakaari luokittelee IP-osoitteen välitystiedoksi, jonka käsittely on mahdollista tiettyjen reunaehtojen toteutuessa. Tässä blogissa käyttäjän päätelaitteen IP-osoitetta käsitellään maantieteellisen sijainnin arvioimisen lisäksi vain palvelun teknisen toiminnan varmistamiseksi, vikatilanteiden selvittämiseksi sekä tietoturvasta huolehtimiseksi.

Miksi tiedot kerätään?

Kokonaiset välitystiedot kerätään vain tietoliikenteen välittämiseksi, palvelun teknisen toteutuksen varmistamiseksi sekä tietoturvasta huolehtimiseksi. Muita tietoja kerätään edellä mainittujen syiden lisäksi myös käyttökokemuksen kehittämiseksi ja sisällön parantamiseksi.

Miten tietoja kerätään?

Tietoja kerätään teknisesti sekä käyttäjältä itseltään. Tekninen kerääminen tapahtuu tilastointiohjelman avulla, joka hyödyntää Javascript-teknologiaa sekä ns. evästeitä.

Mihin tiedot kerätään?

Sivuston käytöstä muodostuva tieto kerätään sekä tilastointiohjelmaan että www-palvelimen lokiin.

Tilastointiohjelma kerää vain aiemmin mainitut vierailijan käyttäytymistiedot sekä osittaisen IP-osoitteen. Www-lokissa on tieto vieralijan päätelaitteen koko IP-osoitteesta.

Kaikki kerätyt tiedot sijaitsevat Suomessa.

Kuka tietoja käsittelee ja millä tavalla?

Sivuston ylläpidon lisäksi käsittelijöinä ovat vain tehtäviensä edellyttämässä laajuudessaan palvelun teknisestä toteutuksesta ja tietoturvasta huolehtiva henkilöstö. Tietoja käsitellään vain aiemmin mainittuja tarkoituksia varten ja voimassaolevaa lainsäädäntöä noudattaen.

Tietoja luovutetaan eteenpäin vain käyttäjän suostumuksella tai lakivelvoitteesta johtuen.

Yhteisöliitännäiset

Sivustolla on käytössä Facebook, Googlen ja Twitterin yhteisöliitännäiset (Tykkää / Jaa -painikkeet). Vierailija voi itse päättää haluaako hän aktivoida ja käyttää kyseisiä painikkeita. Aktivointi tapahtuu painamalla haluttua jakonappia. Painikkeiden aktivointi käskee käyttäjän nettiselainta ottamaan yhteyttä kyseisten palveluiden palvelimiin (mahdollisesti ulkomailla) ja käyttäjän selain voi lähettää sinne mm. seuraavia tietoja: vierailtavan sivun osoitteen, päätelaitteesi IP-osoitteen, päivämäärän ja ajan, selaimen ja käyttöjärjestelmän versiotiedot sekä käyttäjätunnuksen (jos olet kirjautuneena palveluun vieraillessasi tällä sivustolla). Yksityiskohtaisempi kuvaus lähetettävistä tiedoista: Facebook / Twitter / Google Plus.

Tietojesiturvaksi.fi ei voi estää, mitä tietoja käyttäjän selain lähettää liitännäisten avulla. Emme myöskään tiedä, haluaako vierailija käyttää liitännäisiä laisinkaan. Siksi liitännäisten aktivoiminen on jätetty käyttäjän valinnaksi.

Kyseisillä palveluilla on omat tietosuojaperiaatteensa joihin voi tutustua näistä linkeistä: Facebook / Twitter / Google.

Tilastointisovellus ja kävijäseuranta

Sivustolla on käytössä tilastointiin ja kävijäseurantaan tarkoitettu sovellus nimeltä Piwik. Se kerää ”Käyttäytymistiedot” -kohdassa kerrotut tilastolliset tiedot. Tilastojen keräämisessä käytetään apuna ns. evästeitä (evästeistä lisää alempana).

Käyttäjän päätelaitteen IP-osoitteesta voi suuntaa antavasti päätellä päätelaitteen maantieteellisen sijainnin. Piwik ei kuitenkaan tietosuojasyistä kerää käyttäjän päätelaitteen IP-osoitetta kokonaan, vaan poistaa siitä kaksi viimeistä osiota.

Kaikki tilastointisovelluksella kerätyt tiedot ovat tilastollisia eivätkä sisällä välitystietoja. Tietoja ei voida yhdistää tiettyihin vierailijoihin.

Seurannan estäminen

Uusimmissa nettiselaimissa on käytössä ns. Älä seuraa / Do-not-track -ominaisuus, jonka tarkoituksena on kertoa nettisivulle, että käyttäjä ei halua tulla seuratuksi. Sivustolla käytössä oleva tilastointisovellus kunnioittaa tätä asetusta eikä tilastoi vierailijaa millään tavalla, mikäli asetus on kytketty päälle. Jos nettiselaimessasi ei ole kyseistä toimintoa, niin voit estää seurannan myös poistamalla evästeet ja/tai Javascriptin käytöstä.

Suosittelen tutustumaan myös nettiselainten tietosuojaa vahvistaviin lisäosiin sekä ”Yksityinen selaus” -toimintoihin. Esimerksi englanninkielisessä Firefoxissa se on nimellä Private Browsing ja Internet Explorerissa nimellä InPrivate.

Evästeet

Eväste on pieni tekstitiedosto, joka tallentuu käyttäjän päätelaitteelle kun hän vierailee tällä sivustolla. Evästeitä käytetään yleisesti esimerkiksi tarkistamaan onko käyttäjä kirjautunut palveluun. Sillä voidaan myös seurata käyttäjän liikkeitä tietyllä nettisivulla. Evästeet eivät vahingoita tai häiritse päätelaitteen toimintaa millään tavalla.

Palvelun käyttö ei vaadi evästeitä, mutta seuraavia evästeitä käytetään, mikäli vieralija on hyväksynyt evästeiden käytön tai hän ei ole niitä erikseen estänyt:

 • Jos käyttäjä kommentoi jotain, niin kommentoijan nimi ja annettu kotisivun osoite tallennetaan näin evästeisiin: comment_author ja comment_author_url
 • Piwik käyttää tällä sivustolla _pk_ref, _pk_id sekä _pk_ses alkuisia evästeitä. Niihin tallennetaan ”Vierailijoista kerättävät tiedot” -kohdan mukaista infoa.

Yhteisöliitännäisten osalta evästeistä selostetaan näillä sivuilla: Facebookin evästeet / Twitterin evästeet. Googlen yleinen evästesivu.

Evästeiden estäminen ja poistaminen

Voit estää evästeiden käytön ja poistaa päätelaitteelle jo tallennetut evästeet tarvittaessa. Toiminto on eri selaimissa hieman eri paikassa, yleensä ne löytyvät yksityisyyteen tai tietoturvaan liittyvistä valikoista. Helpoiten löydät ohjeet käyttämällä internetin hakukoneita hakusanoilla ”evästeiden poisto xx-selain”, jossa xx-selain on käyttämäsi nettiselain.

Kommentointi

Sivuston vierailija voi halutessaan kommentoida sivustolla olevia blogiviestejä, uutisia ja artikkeleita. Kommentointi ei edellytä henkilötietojen antamista, mutta halutessaan vierailija voi ne antaa. Kommentit tallentuvat sivustolle ja ne ovat julkisesti kaikkien näkyvillä.

Vieralijat eivät voi itse muokata lähettämiään kommentteja, mutta he voivat pyytää sivuston ylläpitoa korjaamaan kommentteja.
Sivuston ylläpito pidättää oikeuden muokata tai poistaa kommentteja niiden sisällön perusteella.