Tietoturvapäällikön rekrytointi, havaintoja osa 1: tehtävät

Innostuin tarkastelemaan tietoturvapäälliköiden rekrytointi-ilmoituksia. Koostin materiaalia* yhteen ja tein havaintoja. Esittelen tässä blogikirjoituksessa havaintoja siitä, millaisia tehtäviä tietoturvapäällikölle on organisaatioissa tarjolla. Kerron toisessa osassa havaintoja tarvittaviin tietoihin, taitoihin ja työkokemukseen liittyen.

Havaintoja on esitelty niin, että tästä saa hyötyä sekä tietoturvapäällikköä rekrytoivat organisaatiot kuin työpaikkaa hakevatkin.

Millaisiin tehtäviin tietoturvapäällikköä haetaan?

Tärkeimmät tietoturvapäällikön tehtävät rekrytointi-ilmoitusten perusteella:

  • Tietoturvatyön ohjaaminen ja koordinointi
  • Riskienhallinta
  • Tietoturvallisuuden arviointi
  • Tilannekuvan muodostaminen ja raportointi
  • Verkostoyhteistyö ja toimittajahallinta
  • Tietoturvatietoisuuden nostaminen
  • Dokumentaation laatiminen ja hallinta

Edellä listatut asiat ovat mielestäni tietoturvapäällikön perustehtäviä, jotka toistuvat jokaisessa organisaatiossa – oli ne sitten mainittu rekrytointi-ilmoituksessa tai ei.

Tehtäväkokonaisuudet tietysti vaihtelevat rekrytoivan organisaation mukaan. Tietoturvapäällikön tehtävät eivät kuitenkaan ole pelkästään hallinnollisia.

Esimerkiksi yhdessä ilmoituksessa korostettiin sekä IT-päällikön että tietoturvapäällikön tehtäviä, ja tekniikka painottui vaatimuksissa. Tämä on luonnollinen “tuplarooli” ja toisaalta hyvä esimerkki siitä, miten vaatimukset rekrytoitavaa kohtaan muuttuvat yrityksen tarpeiden perusteella.

Verkostoyhteistyö ja toimittajahallinta on nykyaikaisessa verkottuneessa toimintaympäristössä olennainen asia. Yhdessä ilmoituksessa oli mielenkiintoinen yksityiskohta tähän liittyen: tietoturvapäällikön tehtävänä nähtiin IT-palvelutoimittajien kouluttaminen tietoturvan osalta. Edistyksellistä!

Tietosuoja-asiantuntijan tehtävät mainittiin noin kolmanneksessa ilmoituksista. Mielestäni tätä pitäisi tuoda esille enemmänkin, koska tietoturvapäälliköllä on luontainen ja tärkeä rooli myös tietosuoja-asioiden edistämisessä. Jos organisaatiossa on tietoturvapäällikkö, tulee hänen osallistua myös tietosuojatyöhön.

Joissakin ilmoituksissa mainittiin myös yksityiskohtaisempia tehtäviä, kuten lokienhallinnan tehtävät, pääsynhallinta tai tietojärjestelmien tärkeysluokittelu tai tietosuojan vaikutustenarviointeihin osallistuminen. Lisäksi oli yksittäisiä mainintoja siitä, että tietoturvapäällikkö toimii tietosuojavastaavana, turvallisuuspäällikön sijaisena tai esihenkilönä.

*Taustamateriaalina käytin 25kpl vuonna 2022 julkaistuja työpaikkailmoituksia. Keskityin sellaisiin ilmoituksiin, joissa haettiin nimenomaan tietoturvavastaavaa, tietoturvapäällikköä tai kyberturvallisuuspäällikköä. Materiaalissa oli mukana sekä julkishallinnon että yksityisen puolen organisaatioita. Kyseessä on vapaamuotoinen oma selvitys eikä tieteellinen tutkimus.


Julkaistu

kategoriassa

Kommentit

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *