Lähteet

Tällä sivulla on listattuna PK-yrityksen tietoturvasuunnitelman laatiminen -opinnäytetyön lähteet

Opinnäytetyössä käytetyt lähteet

Hakala, M.; Vainio, M & Vuorinen, O. 2006. Tietoturvallisuuden käsikirja. Jyväskylä: Docendo Finland Oy.

Harju, E. 2010. Tietoturvasta huolehtiminen on elinehto. Varsinais-Suomen Yrittäjä 3/2010, 23.

Information Security Forum 2007, ISF. The Standard of Good Practise for Information Security, SOGP2007. Viitattu 19.5.2010 (toimimaton linkki poistettu 14.8.2015).

ISO/IEC 27001:fi. 2006. Informaatioteknologia. Turvallisuus. Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmät. Vaatimukset. Helsinki: Suomen Standardisoimisliitto. Viitattu 19.5.2010 (toimimaton linkki poistettu 14.8.2015)

Järvinen, P. 2002. Tietoturva & yksityisyys. 2. painos. Jyväskylä: Docendo Finland Oy.

Järvinen, P, 2010. Tietoturva on riskienhallintaa. Varsinais-Suomen Yrittäjä 5/2010, 6.

Krutz, R. L. & Vines R. D. 2003. Tietoturvasertifikaatti. CISSP. Suom. Suominen, E. Helsinki: Edita Publishing Oy.

Laaksonen, M.; Nevasalo, T. & Tomula, K. 2006. Yrityksen tietoturvakäsikirja. Ohjeistus, toteutus ja lainsäädäntö. Helsinki: Edita Publishing Oy.

Miettinen, J. E. 1999. Tietoturvallisuuden johtaminen. Näin suojaat yrityksesi toiminnan. Helsinki: Kauppakaari Oyj.

Miettinen, J. E. 2002. Yritysturvallisuuden käsikirja. Helsinki: Talentum Media Oy.

PK-RH 2010. Pk-yrityksen riskienhallinta. Viitattu 25.5.2010 (toimimaton linkki poistettu 14.8.2015)

Raggad, B. G. 2010. Information Security Management. Concepts and Practice. Boca Raton: CRC Press.

Rosendahl, M. 2003. Tietoturva palvelee kaikkia – on jokaisen vastuulla. Helsingin yliopiston atk-osaston tiedotuslehti 1/2003. Viitattu 14.4.2010 (toimimaton linkki poistettu 14.8.2015)

Ruohonen, M. 2002. Tietoturva. Jyväskylä: Docendo Finland Oy.

Sähköisen viestinnän tietosuojalaki 16.6.2004/516.

VAHTI 2000. Valtiohallinnon tietoaineistojen käsittelyn tietoturvallisuusohje. VAHTI 2/2000. Viitattu 30.8.2010 (toimimaton linkki poistettu 14.8.2015)

VAHTI 2003. Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän arviointisuoritus. VAHTI 3/2003. Viitattu 19.5.2010 (toimimaton linkki poistettu 14.8.2015)

VAHTI 2007. Tietoturvallisuudella tuloksia. Yleisohje tietoturvallisuuden johtamiseen ja hallintaan. VAHTI 3/2007. Viitattu 19.5.2010 (toimimaton linkki poistettu 14.8.2015)

Valtiovarainministeriö 2010. Tietoturvallisuus. Viitattu 3.6.2010 (toimimaton linkki poistettu 14.8.2015)

Yrityksen tietoturvaopas 2010a. Viitattu 21.7.2010 http://www.tietoturvaopas.fi/yrityksen_tietoturvaopas/fi/index.html

Yrityksen tietoturvaopas 2010b. Viitattu 21.7.2010 http://www.tietoturvaopas.fi/yrityksen_tietoturvaopas/fi/suunnittelu.html