Käyttöturvallisuus

Yrityksen päivittäisten toimintojen ja rutiinien turvaamista kutsutaan yleisesti käyttöturvallisuudeksi. Tämä osa-alue sisältää kaikki manuaalisen ja automaattisen tietojenkäsittelyn suojatoimenpiteet, kuten salasanojen hallinnoinnin ja järjestelmien valvonnan. Käyttöturvallisuuden luonteen vuoksi sitä pidetään joskus ylimääräisenä kahdeksantena tietoturvan osa-alueena. Yrityksen päätettäväksi jää, halutaanko esimerkiksi salasanakäytännöt dokumentoida useampaan kertaan. Ne voidaan kirjata sekä ohjelmisto- että käyttöturvallisuuteen, tai vaihtoehtoisesti vain toiseen osa-alueeseen. [1]


Lue seuraavaksi tietoturvan merkityksestä yritykselle tai palaa sisällysluetteloon.

Lähteet
1 (Miettinen 2002, 158–159; Hakala ym. 2006, 12.)