Tietoturvasuunnitelman laatiminen

Tämän kokonaisuus on koottu opinnäytetyöni”PK-yrityksen tietoturvasuunnitelman laatiminen” pohjalta. Halutessasi voit lukea sitä tässä tai ladata koko työn PDF-tiedostona. Tässä luettavaan versioon on tehty pieniä muutoksia ja lisäyksiä. Muutokset on pyritty merkitsemään tekstin joukkoon.

Sisällysluettelo
Tietoturvallisuuden peruskäsitteitä
Tietoturvan osa-alueet
Tietoturvan hallintajärjestelmä
Jatkuvuus- ja toipumissuunnitelma
Tietoturvaperiaatteet ja -käytännöt
Lainsäädännön vaikutukset
Standardit ja sertifiointi
Hallinnollinen tietoturva
Fyysinen tietoturva
Fyysisessä tietoturvassa huomioitavaa
Laitteistoturvallisuus
Ohjelmistoturvallisuus
Tietoaineiston turvallisuus
Tietoliikenneturvallisuus
Henkilöstöturvallisuus
Käyttöturvallisuus
Tietoturvan merkitys
Lähteet