Julkisuusluokittelun aloittaminen

Julkisuusluokittelun aloittaminen eli luokittelumallin rakentaminen voidaan toteuttaa usealla eri tavalla. Alla olevassa kuviossa on esitelty yksi menetelmä julkisuusluokittelun aloittamiseksi.

julkisuusluokittelun aloittaminen
Julkisuusluokittelun aloittaminen

Menetelmä muodostuu yhdeksästä vaiheesta:

  1. Tunnista tarve. Mitä luokittelulla tavoitellaan?
  2. Osoita yritysjohdon tuki. Asetetaan luokitteluprojekti ja/tai tehdään luokittelupolitiikka.
  3. Määritä vastuut ja velvollisuudet. Kuka omistaa tiedon? Kuka luokittelee tiedon?
  4. Viestitä tarkoitus, tavoitteet ja hyödyt. Valmistaudu vastaamaan, miksi luokittelua tehdään?
  5. Osallista työntekijät. He tietävät, missä luottamuksellinen tieto sijaitsee.
  6. Dokumentoi ja inventoi. Kirjaa asiat talteen.
  7. Tunnista tietoaineistot. Mitä meillä on missäkin?
  8. Toteuta vaikutusarviointi. Aiheutuuko tiedon paljastumisesta haittaa tai vahinkoa?
  9. Määrittele luokittelukategoriat ja luokittele tietoaineistot. Muodostetaan luokitteluperiaatteet.

Kuten kuviosta huomataan, iteraatio on tärkeä osa menetelmän suorittamista. Kaikki vaiheet eivät myöskään pääty, vaan jatkuvat koko menetelmän suorittamisen ajan.

Menetelmän vaiheiden sisältö on esitelty tarkemmin opinnäytetyön PDF-versiossa sivulta 36 alkaen.


Palaa luokittelumalliin tai Tietojen luokittelu -kokonaisuuden alkuun.

Lähteet