Tietoturvapäivä yrityksille 8.2.2011 (Turku)

Turun Ammattikorkeakoulu järjestää 8.2.2011 tietoturvapäivän yrityksille. Kyseessä on maksuton tapahtuma, joka etenee luentopainotteisesti. Katso tarkemmat tiedot ja esiintyjät osoitteesta Tietoturvapäivä.fi Tietojesiturvaksi.fi on myös mukana aiheella Pk-yrityksen tietoturvasuunnitelman laatiminen. Tervetuloa kuuntelemaan!

Yritysten tietoturvassa tutkitusti parannettavaa!

Ilmeisesti tällaisille tietoturvatietoutta levittäville sivustoille on kysyntää, mikäli tulkitsen oikein Helsingin Kauppakamarin julkaisemaa yrityskyselyä. Kannattaa tutustua julkaisuun, sillä sieltä paljastuu esimerkiksi tällaisia asioita:

  • Lähes puoleen osallistuneista yrityksistä on kohdistunut tai epäillään kohdistuneen tietoon liittyviä väärinkäytöksiä tai rikoksia.
  • Tiedon luokittelussa alle puolet yrityksistä toimii tietoaineiston turvallisuuden kannalta oikeaoppisesti
  • 47% yrityksen suojeltaviin kohteisiin kohdistuneissa rikoksissa oma henkilöstö oli osallisena tapahtuneeseen!

Hyvänä huomiona sanottakoon, että tekninen tietoturva oli yleisesti ottaen hoidettu mallikkaasti!