Vuoden tietoturvaopinnäytetyö 2011 palkinnot jaettu

Torstaina 22.9.2011 jaettiin ”Vuoden tietoturvaopinnäytetyö 2011” -kilpailun palkinnot. Kilpailussa oli erikseen yliopisto- sekä AMK-sarjat. Yliopistosarjan voitti Aalto-yliopiston Lauri Kiiski ja AMK-sarjan Turun AMK:n Matti Laakso. Lähde www.tietoturva.fi

Kiisken työ on otsikoitu mielenkiintoisesti: ”IP-based Penetration Testing Tools”. Kyseessä on siis selvitys erilaisista IP-pohjaisista haavoittuvuustestaukseen luoduista työkaluista. Varmasti mielenkiintoinen työ, pitänee tutustua heti kun mahdollista!

Oma työni liittyy tosiaan tietoturvasuunnitelman laatimiseen. Tarkoituksena oli tehdä työ, josta olisi hyötyä mahdollisimman monelle. Mukava nähdä että tehtyä työtä arvostetaan!

Virallinen lehdistötiedote on luettavissa tietoturva.fi -sivustolta.

Matti kiittää!

Tietoturvapäivän 8.2.2011 esitysmateriaali

Tietoturvapäivän esitysmateriaalit ladattavissa.

Esitykseni PDF muodossa ilman taustakuvia tai TurkuAMK viittauksia.

Ladattavana on myös tietoturvasuunnitelman tekemiseen liittyvä A0 kokoinen posteri.

Posterin esikatselukuva

tietoturva_posteri

Lisää ladattavaa löytyy osoitteesta tietoturvapäivä.fi (tarkistettu 22.1.2013).

”Turvallinen arki tietoyhteiskunnassa – Ei tuurilla vaan taidolla”

Vuoden 2008 lopulla valtioneuvosto teki periaatepäätöksen kansallisesta tietoturvastrategiasta. Kyseinen strategia otsikoitiin hienosti ”Turvallinen arki tietoyhteiskunnassa – Ei tuurilla vaan taidolla”. Strategian tavoitteena on, että Suomi on tietoturvan edelläkävijämaa vuoteen 2015 mennessä. Painopisteinä pidetään seuraavia:

  • Perustaidot arjen tietoyhteiskunnassa
  • Tietoihin liittyvien riskien hallinta ja toimintavarmuus
  • Kilpailukyky ja kansainvälinen verkostoyhteistyö

(Lähde: Liikenne- ja viestintäministeriö) Tavoitteiden saavuttamiseksi käynnistettiin toimenpideohjelma. Siihen on koottu 9 erilaista hanketta seuraavista aihepiireistä: 1) Tietoturvatietoisuuden lisääminen 2) Palveluntarjoajan vastuut, oikeudet ja velvollisuudet

  • Raportti sisältää esimerkiksi Turun ammattikorkeakoulun ja lakifirma Krogeruksen tuottamaa materiaalia aiheesta.

3) Tietoihin liittyvien riskien tunnistaminen ja tietojen suojaamiseen liittyvien vaatimusten tunnistaminen 4) Yritysten toiminnan jatkuvuuden ja kansalaisten palveluiden saatavuuden varmistaminen 5) Suomalaisten tietoturvaosaamisen levittäminen ja aktiivinen osallistuminen standardien kansainväliseen kehittämistyöhön

  • Käsittelee asiaa hyvin otsikolla ”Suomi tietoturvan suunnannäyttäjäksi”

6) Yritysten kilpailukyky ja NCSA (National Communications Security Authority) 7) Kansallisen yhteistyön tehostaminen ja aktivointi kansainvälisissä tietoturva-asioissa 8) Tutkimushanke lähitulevaisuuden tietoturvatrendeistä 9) Tietoturvallisuuden mittaaminen (Lähde: Liikenne- ja viestintäministeriö) Loppuraportit ja tiivistelmät löytyvät arjen tietoyhteiskunnan sivustolta

Avoimien WLAN-verkkojen käyttö on nyt laillista!

Mikäli suurempia muutoksia ei enää tule, niin avoimien WLAN-verkkojen käyttö on tästä päivästä (15.3.2011) lähtien laillista. Virallista tietoa asiasta löytyy esimerkiksi oikeusministeriön verkkosivuilta

”WLAN lain” vaikutus tietoturvaan

Kyllä! Saat nyt laillisesti käyttää naapurisi verkkoa! Tietoturvan näkökulmasta asia on kaksijakoinen. Laissa sanotaan, että vain internetin selaaminen on sallittua ja muu toiminta kiellettyä. Eli verkon toisiin koneisiin tai palveluihin ei saa ottaa yhteyttä. Verkon muut koneet saattavat tosin jakaa resurssejaan automaattisesti verkkoon, jolloin kynnys ja houkutus niiden käyttöön todennäköisesti laskee. Osa ihmisistä varmasti ajattelee, että yhteyksien hyödyntäminen negatiivisessa mielessä lisääntyy. Toisaalta jos tieto tästä laista leviää tarpeeksi, niin ihmiset saadaan ajattelemaan tietoturvaa enemmän. Toivottavasti ”vahingossa auki olevat” WLAN-tukiasemat saadaan suojattua lisääntyneen tietoturvatietouden ansiosta. Tahallaan tai tahattomasti avonaisia verkkoja on olemassa kuitenkin melko paljon, joten ainakin itse otan lakimuutoksen mielenkiinnolla vastaan. Muista katsoa myös tämä pienimuotoinen tutkimus aiheesta.

Langattomista verkoista vain noin puolet on tarpeeksi hyvin suojattu!

Tietojesiturvaksi.fi suoritti pienimuotoisen tutkimuksen liittyen WLAN-verkkojen suojaamiseen eräässä kaupungissa. Alueeksi valittiin kaupungin keskusta ja sitä ympäröivät suurimmat asuinalueet. Tarkoituksena oli kartoittaa alueella olevien WLAN-verkkojen määrää ja suojauksen tasoa. Tutkimuksen aikana verkoista ei kerätty ylimääräistä dataa(laitonta!), vaan pelkät saatavilla olevat verkon nimet (SSID) ja salaustyypit(WEP,WPA). Seuraavaksi esitettävät arvot ovat vain ”noin-lukuja”, koska kaikkia alueen langattomia lähiverkkoja on mahdotonta kartoittaa. Osasta verkoista ei saatu myöskään kaikkia tarvittavaa informaatiota. Luvut on pyöristetty lähimpään kymmeneen. Todelliset arvot saattavat olla helposti esimerkiksi +-50 verkkoa. Mitenkään 100% luotettavasta tutkimuksesta ei siis ole kyse, mutta jokaisen on silti helppo havaita jutun idea: Ihmiset ei edelleenkään osaa suojata WLAN-yhteyksiään!

WLAN tutkimuksen tulokset

Alueelta löytyi yhteensä noin 1120 langatonta lähiverkkoa. Näistä 1120 verkosta VAIN 640 oli suojattu turvalliseksi luokiteltavalla WPA-salauksella(WPA/WPA2). Prosentteina siis vain noin 57% oli tarpeeksi hyvin suojattu! Epäluotettavaa WEP-salausta käytti yhteensä noin 170 verkkoa. Prosentteina se on noin 15%. WEP-salaus kannattaa vaihtaa parempaan, koska kyseinen salaus on helposti murrettavissa Ilman salausta oli jopa 310 verkkoa. Eli noin 27% kaikista langattomista lähiverkoista.

Päätelmät

Lyhyesti sanottuna langattomien lähiverkkojen tietoturvatietous ei vieläkään ole tarpeeksi laajalle levinnyttä. Positiivista on se, että yli puolet käyttää jo WPA/WPA2 -salausta. WEP-salaus on kohtuullisen helposti kierrettävissä ja todennäköisesti tällekkin sivustolle siitä jossain vaiheessa demoa julkaistaan. Avoimien verkkojen määrä on suhteellisen suuri. On hyvin todennäköistä, että osa verkon ylläpitäjistä haluaa jakaa WLAN-verkkonsa myös muiden käyttöönsä. Siitä huolimatta noin 27% kaikista löydetyistä verkoista on kohtuuttoman suuri määrä!

 

edit 28.11.2013 poistettu toimimaton linkki